Historia Sosnówki

Sosnówka
Duża wieś łańcuchowa na granicy Pogórza Karkonoskiego i Kotliny Jeleniogórskiej, ciągnaca się na wysokości około 370- 720 m.n.p.m. Tradycyjnie dzieli się na Sosnówkę dolną leżąca w dolinie Sośniaka i Sosnówkę górna ciągnącą się na północno wschodnim zboczu Skiby. Należą do niej także osiedla pasterskie i kolonie w sąsiednich dolinach oraz Kaplica św. Anny pod Grabowcem. W obręb Sosnówki wchodzi też Radzicz będący dawną kolonią osadników tyrolskich. Okolice wsi są bardzo malownicze i widokowe z niewątpliwą atrakcją zbiornikiem „ Sosnówka”. W okolicy wsi znajduje się sporo granitowych skałek, na wielu z nich doskonale wykształciły się kociołki wietrzeniowe (np. Kazalnica w Gajniku, oraz Patelnia, Mała i Ostra pod Grabowcem). W Sosnówce dolnej przeważa rolnictwo, górna jest znanym wczasowiskiem. Wieś posiada podstawowe zaplecze handlowo usługowe. Jest tu min. Szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka, poczta, ośrodek zdrowia oraz zakłady gastronomiczne. Do wsi docierają linie autobusów miejskich z Jeleniej Góry. Po raz pierwszy Sosnówka została wymieniona w 1305r w dokumencie kapituły wrocławskiej. Wieś rozwijała się bardzo spokojnie aż do początku XVIII w. gdy na terenie powyżej wsi utworzono osadę tkacką, która słynęła z wyrobów woali i bielizny stołowej a od XIX wieku z adamaszku. Wieś zaczęła stanowić dobry i uczęszczany punkt wyjścia na wycieczki w Karkonosze a także spacery na Grodną. Była tu stacja wynajmu przewodników, tragarzy i koni wierzchowych, kąpielisko, szlifiernia kryształów, telegraf i poczta. Do rozwoju Sosnówki przyczyniły się także sporty zimowe, we wsi kończyła się jedna z popularniejszych tras zjazdów rogatymi saniami, która wiodła ze Smorgoni. Łącznie przed 1939 r. było w Sosnówce około 500 miejsc noclegowych.
Zabytki.
Kościół św. Marcina-wzniesiony w XVIII na miejscu pierwotnego gotyckiego kościoła z wykorzystaniem starych murów z którego pozostała wieża. Dzwon o średnicy 93 cm pochodzi z 1514 r. W murze okalającym kościół znajdują się 3 piaskowcowe płyty nagrobne z XVIII wieku.
Kościół MB Ostrobramskiej – wzniesiony w latach 1816-20 dla ewangelików, dobrze zachował się wystrój z tego okresu.
Kaplica Św. Anny- położona na zach. zboczu Grabowca, na wysokości 668 m. Pierwotna drewniana budowla została zniszczona przez husytów w latach 1426-32, odbudowana przez Liebenthala z Sosnówki lub wg innych źródeł przez braci Wolke (Melke) i Konrada von Schaffgotschów z Podgórzyna. Znajdował się w niej obraz św. Wawrzyńca z kaplicy na Śnieżce. Nową kaplicę zbudowano w latach 1718-1719. Fundatorem był hr. Hans Anton von Schaffgotsch, właściciel okolicznych terenów. Wzniesiono ją jako budowlę centralną na rzucie elipsy, przykrytą sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wewnątrz barokowy ołtarz św. Anny, a na sklepieniu freski. Poniżej kaplicy znajduje się ujęcie Dobrego Źródła, które stanowiło prasłowiański ośrodek kultowy.

We wsi jest najliczniejszy w okolicy zespół starej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej.
Przez wieś prowadzi żółty szlak z Jeleniej Góry przez Staniszów, Witoszę do Dobrego Źródła i Karpacza Górnego, a zaczyna się tu szlak czarny do Przesieki przez Czerwoniak.

Dzieje nazwy miejscowości:
1.1305r. Seydorf, bądź Sudorf
2.1318r. Zudorf
3.1366r. Zuedorf
4.1383r. Sendorf
5.1474r. Seydorff
6.1668r. Zeidorff
7.1677r. Seudorff
8.1786r. Seidorff
9.1945r. Drewnica
10.1946r. Sosnówka

( na podstawie:Słownik geografii turystycznej Sudetów pod red. M. Staffy T.3 i T.4)